กิจกรรม ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 39
พิธี รับ - ส่งหน้าที่ ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 39
 

พ.อ.หญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ ร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่  จว.ก.พ. ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
  

พ.อ.หญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน เมื่อ ๒๒ ก.พ.๕๙
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
  

   

 

 
พ.อ.(หญิง) ภาวดี ดวงแดง
ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.39
   

พบกับผลิตภัณฑ์สวยๆจาก ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 39
ในราคากันเอง มีให้เลือกซื้อมากมาย สอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่
0-5524-5070 ต่อ 73418

ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 39 โทร.055-244529 By LT Col. U. Tooknuek