เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บริเวณหลัง บก.พัน.สร.๔)
และพระบรมรูปสามพระองค์ (หน้า บก.มทบ.๓๙)
ในวันกองทัพไทย ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก