เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อ.เมือง จว.ส.ท. โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผวจ.ส.ท. เป็นประธาน