เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อม คณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้งาน ''เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง''
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ค่าย สมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน