เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐
พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมพิธีถวายสักการะ และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก