เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๐
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีทำบุญกลางเมือง ตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก