เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙
พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
เข้าร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี "กาแฟยามเช้า" โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศภายในงานมีการเล่นดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งงาน
ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานภาครัฐ,ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น
ณ บริเวณพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก