เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก