เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ นำกำลังพล ๕๐ นาย และ นศท. ๒๐๐ นาย
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธาน