เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พันเอกหญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๙
พร้อมคณะแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บริเวณบ้านพักของตนเองและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผู้บังคับบัญชาและคณะแม่บ้านมีของใช้ประจำครัวเรือนและเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กำลังพลด้วยในกิจกรรมนี้

ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
** คลิกชมคลิปวีดิโอ **