เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะนายทหารและแม่บ้าน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป
และปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิดจำนวน 99,999 ตัวลงสู่แม่น้ำน่าน
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

i