เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานปล่อยปลา กินมังสวิรัติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สโมสรโรตารีในจังหวัดพิษณุโลก
ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

i