เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธาน