เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและขุดลองคลองมะดัน และสระสองห้อง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ยังมีประชาชนในเขตพื้นที่, หน่วยงานเทศบาล และกำลังพลจาก มทบ.๓๙
ร่วมมือ ร่วมใจกันช่วยพัฒนาทำความสะอาดอย่างหนาแน่น
ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก