เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธี
แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยข้าราชการ นฝ.นศท.มทบ.๓๙ 
และแปรอักษรถวายความอาลัย เป็นเลขเก้าไทย พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ณ สนามกีฬาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก