เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39
พร้อมคณะ และ รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.39
ร่วมพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต จุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลพิธีวัดวิหารทอง ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก