เมื่อ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ พ.อ.หญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะแม่บ้าน, นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๙ และหมอเดินเท้าดำเนินการแจกเข็มกลัดไว้ทุกข์ ให้กับประชาชนจำนวน ๔๐๐ ชิ้น
ณ ตลาดสถานีรถไฟ จว.พล.