เมื่อ ๘ ก.ย.๕๙ 
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธาน การบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทบ.๓๙
ณ บก.มทบ.๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.