เมื่อ ๕ ก.ย.๕๙ 
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙  
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.