เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘ พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต รอง  เสธ.มทบ.๓๙ ร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(วันพยาบาลแห่งชาติ)
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช อ.เมือง จว.พ.ล