เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก