เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ 
ให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๙