เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๖ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.