เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ และร่วมปลูกต้นไม้ในเขตพระราชวังจันทน์
โดยมี พล.อ.สาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน