เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ มทบ.๓๙ พิธีมอบการบังคับบัญชาระหว่าง
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก และ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙