สระว่ายน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ติดต่อ/สอบถาม
*** พ.อ.วิทยา แก้วพรม เสธ.มทบ.๓๙/ ผู้กำกับดูแล ***
โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๑๔๗