โรงฝึกพลศึกษา สนามแบดมินตัน กองทัพภาคที่ ๓
ติดต่อ/สอบถาม
*** พ.อ.วิทยา แก้วพรม  เสธ.มทบ.๓๙/ ผู้กำกับดูแล ***
โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๔๓๑