ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์  มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000
 
 
 
พล.ต.เกียรติศักดิ์    ดวงแดง
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39
ชมรมแม่บ้าน
 
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

 
 
 
 
 
 
กองกำลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกำลังบำรุง
กองกิจการพลเรือน
 
 
 
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
มณฑลทหารบกที่ ๓๔
มณฑลทหารบกที่ ๓๕
มณฑลทหารบกที่ ๓๖
มณฑลทหารกที่ ๓๗
มณฑลทหารบกที่ ๓๘
มณฑลทหารบกที่ ๓๙
มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
 
Link ทั่วไป
       

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free html visitor counters
 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชทานกรณียกิจ
ณ จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียดคลิกที่ภาพ

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เป็นองค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จว.พ.ล.
  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ณ รร.เรืงวิทย์พิทยา ต.วังพวง อ.พรานกระต่าย จว.ก.พ.

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑ ก.พ.๕๙ - ๓ ก.พ.๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.พ.ล., จว.อ.ต. และ จว.ช.ม.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
เดินทางมาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จว.ส.ท.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จมาทรงเททองหล่อ "พระอจนะ" (จำลอง)
และวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม "มหาคุณ"  
ณ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.ส.ท.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๙
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อัมรินทร์ สุพรรณนพ
เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการ และการแสดงผลงาน
ของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ
ณ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จว.ก.พ.
 รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๙
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการ
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อม คณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ภายใต้งาน ''เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง''
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐
พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมพิธีถวายสักการะ และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๐
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต
เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๐
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีทำบุญกลางเมือง ตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
มอบของขวัญพร้อมทั้งกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพล มทบ.๓๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ
และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์, การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙
พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
เข้าร่วมกิจกรรม เสวนา สามัคคี "กาแฟยามเช้า"
โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙
พ.อ. คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
ได้นำ กำลังพล, รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.๓๙ ร.ร.เนินกุ่มวิทยา
ในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ณ บริเวณคลองโฉงยาง (หลังวัดทุ่งน้อย)
ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙
นฝ.นศท.มทบ.๓๙ ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ นำกำลังพล ๕๐ นาย และ นศท. ๒๐๐ นาย
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พันเอกหญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๙ พร้อมคณะแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณบ้านพักของตนเองและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดงผบ.มทบ.๓๙
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานกินมังสวิรัติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สโมสรบันเทิงทัพ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดจุฬามณี
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดกำแพงมณี
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมนายทหารและคณะแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะ จำนวน ๘๙ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙
พันเอก วิทยา แก้วพรหม เสธ.มทบ.๓๙
และ พันเอก ปิยชาติ ศุนยะคณิต รอง เสธ.มทบ.๓๙
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ตรวจเยี่ยมบ้านพักและพบปะครอบครัวกำลังพล มทบ.๓๙
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธี พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหารธาตุมหาวิหาร
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙ 
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ 
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
เป็นประธานในพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ได้จัดชุดช่าง มทบ.๓๙ ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน
ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ 
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมงาน เสวนาสามัคคี "กาแฟยามเช้า" 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านโครงการธนารักษ์
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ได้ทำการตรวจเยี่ยมบ้านพักในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๙ 
พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกร
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
กำลังพลและครอบครัวพร้อมคณะแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๙
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ 
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและขุดลองคลองมะดัน และสระสองห้อง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39 
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39 
ได้ทำการตรวจเยี่ยมการรับทหารใหมเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๙ 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39
พร้อมคณะ และ รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.3 ร่วมพิธีสวดมนต์ อธิษฐานจิต จุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ( ๑๕ วัน ) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมพิธีส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗, ๒/๕๘ และ ๑/๕๙
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.39
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ทหารกองประจำการ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39 
ได้นำรด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.39 มอบสิ่งของจำเป็น
และงบประมาณให้กับครอบครัวที่มีความยากไร้ 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39 
เป็นประธาน ปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกที่2
ร.ร.นครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะแม่บ้าน ชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙ 
ร่วมงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียดคลิกที่ภาพ

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙
พ.อ.ปิยชาติ ศุนยะคณิต รอง เสธ.มทบ.๓๙  
ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙
พ.ท.บุริม  เครือเป็งกุล ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๙
ได้นำ รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.๓๙ ร่วมกันแจกจ่ายเข็มกลัดไว้ทุกข์ ให้กับประชาชน พ่อค้า และแม่ค้า ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
พลตี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( ๗ วัน ) 
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙
พ.อ.หญิง ภาวดี ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๙
พร้อมคณะแม่บ้าน, นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๙ และหมอเดินเท้า ดำเนินการแจกเข็มกลัดไว้ทุกข์ ให้กับประชาชน
 รายละเอียดคลิกที่ภาพ 
เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรม โครงการ “ ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมปี ๒๕๕๙ ”
จัดขึ้นโดย ไทยรัฐทีวี ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
จัดหาถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด
ณ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จว.พ.ล.

  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  
เมื่อ ๘ ก.ย.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธาน การบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทบ.๓๙
ณ บก.มทบ.๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๕ ก.ย.๕๙ 
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.

  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสาธิตการใช้กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่
ตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
บริเวณด่านตรวจคลองน้ำเย็น ต.บางระกำ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
โดยมี พ.ต.อ.ประวิทย์ แหวนหล่อ ผกก.สภ.บางระกำ จว.พ.ล.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ จว.พ.ล. ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๓ ส.ค.๕๙ 
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์
กำลังพล และครอบครัวของหน่วย มทบ.๓๙
ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ มทบ.๓๙
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๙
พ.อ.คงเอก  ขยันกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
เพื่อถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ม.นเรศวร
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร

รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๑๙ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมด้วย พ.อ.หญิงภาวดี  ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รอง มทภ.๓ เป็นประธาน

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมด้วย พ.อ.หญิงภาวดี  ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๑๒ ส.ค.๕๙ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรม “กองหนุนแทนคุณแผ่นดิน”
ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๙
 พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รอง มทภ.๓ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ให้กับ ด.ต.สมควร บุญสุข
ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
(๘๔ พรรษา) ๑๒ ส.ค.๕๙
ณ บ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ ๑๔ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๙ 
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมเงินดำรงชีพ
และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับ นางสวน ศรีสวัสดิ์ ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
(๘๔ พรรษา) ๑๒ ส.ค.๕๙
ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ ๑ บัานแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล. 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๙
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีแจกถุงยังชีพพระราชทาน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
จำนวน ๑,๕๐๐ ครอบครัว ณ วัดพันเสา ม.๓ ต.พันเสา อ.บางระกำ จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ต.อรรถกิจ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นประธาน
พิธีมอบทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ ของกองทัพบก
ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ บก.มทบ.๓๙
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๖ พ.ค.๕๙ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือน
ของประชาชนได้รับความเสียหาย ในพื้น อ.บางระกำ จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๕ พ.ค.๕๙ พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จว.พ.ล.
โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พ.ล. เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘ พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต รอง เสธ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(วันพยาบาลแห่งชาติ) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
อ.เมือง จว.พ.ล

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๘ พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีรับธง " พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"
และรับเข็มที่ระลึก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล.

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ 
ให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๙

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๖ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน ์
และร่วมปลูกต้นไม้ในเขตพระราชวังจันทน์ โดยมี พล.อ.สาธิต พิธรัตน์
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ มทบ.๓๙ พิธีมอบการบังคับบัญชาระหว่าง
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
และ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  


คลิกดูรายละเอียด

Video
กิจกรรม มณฑลทหารบกที่ 39

 
ทหารกองหนุนแทนคุนแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก
มทบ.39 จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีเปิดการฝึก นศท.มทบ39 ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีปิดการฝึก นศท.มทบ39 ประจำปีการศึกษา 2559
 
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด